la nostra feina...el teu habitatge

CERTIFICAT D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Des de l'1 de juny de 2013, per llogar o vendre un edifici, habitatge o local s'ha de disposar del Certificat d'eficiència energètica.

CERTIFICAT D'HABITABILITAT D'HABITATGE USAT

Decret 141/2012 de 30 d'Octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.

INSPECCIÓ TÈCNICA DE L'EDIFICI

Des de el 27 de maig de 2015, Decret 67/2015 per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici.  

Arquitectura Tècnica

- Projectes Tècnics
- Direcció d'obra i d'execució d'obra
- Rehabilitació de façana

- Seguretat i Salut

- Obertura d'activitats

- Aixecament topogràfics
- Comparació d'ofertes i contractació d'oficis
- Amidaments i pressupostos
- Informes, dictamens i certificats
- ITE - Inspecció Tècnica de l'Edifici
- Certificats d'habitabilitat d'habitatges usats
- Certificats d'eficiència energética

Serveis Immobiliaris

- Gestió compraventa i lloguer

- Localització d'immobles per cartera

- Estudis de mercat i viabilitat

- Assessorament immobiliari

- Assessorament hipotecari

- Agència acreditada per entitats bancaries

- Tramitació d'assegurances

- Tramitació administrativa

- Taxacions immobiliaries

CARRER PI I MARGALL, 18 BAIXOS 43007 TARRAGONA   977202947  info@t77.es

segueix-nos:

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Ferran Ferré Casaprima